Kou

css-html 509baz

Klas CSS

CSS vle di stil an kaskad. Aprann desine paj web pa si difisil ke sa. Siw swiv nou, wap aprann …

html-basics-introduction 509baz

HTML- KLAS 2

Etikèt html yo se yon ekip ti blòk kòd ki bay navigatè an sinyal kòman li dwe entèprete tèks oubyen kontni ki nan etikèk sa yo.

HTML 509baz

Entwodiksyon HTML

Selon definisyon ki pi senp pou tèm sila a, nou ka di, HTML la se langaj maketing estanda pou kreye paj entènèt.