Le phishing, c’est quoi ?

L’hameçonnage ou phishing est une forme d’escroquerie sur internet.

Le fraudeur se fait passer pour un organisme que vous connaissez (banque, service des impôts, CAF, etc.), en utilisant le logo et le nom de cet organisme. Il vous envoie un mail vous demandant généralement de “mettre à jour” ou de “confirmer vos informations suite à un incident technique”, notamment vos coordonnées bancaires (numéro de compte, codes personnels, etc.).

Phishing nan se pirat k’ap itilize logo e fè tèt yo pase pou òganizasyon, biznis pou rekolekte done moun, li ka done labank ak enfòmasyon fiskal moun. Yo itilize plizyè metòd pou kolekte done sa yo. Yo voye mesaj tèks, yo voye email, oubyen rele w pou mande w done oubyen voye yon fòmilè ba ou pouw mete done w.

Pou evite yo bon sou nou toujou asire nou nou konfime enfòmasyon n’ap resevwa yo avan nou pataje enfòmasyon pèsonèl nou. Souvan bank yo pap foye fòmilè ba nou pou mete done kont bank nou oubyen kat debi oubyen kredi nou genyen !

Evite bay enstitisyon enfòmasyon sa yo tou nan apèl ak email !

TAN’W PEDI PAKA REKIPERE, METE VALÈ SOU LI KA BENEFIK POU OU APRÈ.

GADE MWENS ZEN, APRANN YON BAGAY SOU YOUTUBE GRATIS, APRE OU GEN POSIBILITE POU’W PWODWI YON BAGAY KI POZITIF PASKE LI KA BA’W KOB POU METE NAN POCH OU KI KA PEMET OU VIV PI ALEZ.
SI’W PA PWODWI CHAK JOU FO’W PANSE AK KI KOTE POU’W JWENN KOB POU’W KONSOME PANDAN JOU SA. PANSE AK LAVI’W.

N’AP PREPARE KONTNI PO OU CHAK JOU POU’W KA CAHNJE LAVI’W.

*** NOU ANKOURAJE’W SWIV NOU SOU ***

TWITTER — https://twitter.com/509_baz

FACEBOOK — https://www.facebook.com/509baz

YOUTUBE — https://www.youtube.com/channel/UCOfEUAUUII68ZUsJQl78oTA

YOUTUBE — https://www.youtube.com/509baz

Sa ka entèrese w tou

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *